Abonnementsbetingelser for private/
privatlivspolitik

Forlaget Æsop og 101-ODENSE står bag hjemmesiden og spillene på hopombordspil.dk.

Abonnementsperiode
Abonnementsperioderne er inddelt i henholdsvis 3, 6 og 12 måneder (privat iPad abonnement er kun mulig i 3 måneder). Abonnementet træder i kraft, når betalingen for den aftalte periode er registreret. Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Eventuelle prisstigninger kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Abonnentens oplysninger
Abonnenten opgiver navn, adresse samt e-mailadresse ved bestilling af abonnementet.
Disse oplysninger videregives ikke til andre parter.

Omfang
Abonnementet på hopombordspil.dk omfatter adgang og brugsret til de spil og informationer, der findes på hjemmesiden. I forbindelse med videreudvikling vil indhold og funktioner i spillet og på hjemmesiden løbende kunne ændres uden varsel.

Abonnentens brugsret
Al tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse 2001-06-27 nr. 618 om ophavsret. Alle rettigheder tilhører Forlaget Æsop eller dennes samarbejdspartnere.

Brugsretten omfatter retten til at vise indholdet fra hjemmesiden på de computere,
som brugeren benytter i sin private husstand.

 

Det er også muligt at benytte App'en som kan hentes på en af nedenstående links:

Hent i App store

Android app on Google Play

 

Login til app'en er det samme som der bruges på hjemmesiden.

I app'en indsamles der ikke informationer om brugeren.
Der indsamles og gemmes ikke personlige og følsomme oplysninger.
App'en benytter ikke funktioner som GPS, kamera eller mikrofon.


Enhver anden præsentation, eksemplarfremstilling og kopiering af hele eller dele af indholdet fra hjemmesiden er ikke tilladt uden særskilt skriftlig aftale med Forlaget Æsop eller 101-ODENSE.
Det er ikke tilladt at bruge et privat abonnement til undervisning!

Abonnentens rettigheder og forpligtelser i disse abonnementsbetingelser kan ikke overføres til tredjemand. Abonnenten er ansvarlig for al brug af hjemmesiden og forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med brugsretten, som følger denne aftale.

Opkopling – tekniske forhold
Abonnenten forpligter sig til at opbevare sit password på en sådan måde, at det ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på egen hjemmeside eller lignende.

Abonnenten har ansvar og risiko for egne computere, programmer, netværksløsninger samt andet nødvendigt udstyr, der kræves for at få adgang til hjemmesiden.

Forlaget Æsop og 101-ODENSE er ikke ansvarlig for, at hjemmesiden er kompatibel med eventuelle ændringer i abonnentens systemprogrammer, netværk mv.

Hjemmesiden vil normalt være tilgængelig 24 timer i døgnet. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme på grund af vedligeholdelse eller andre tekniske forhold. Hvis driftsforstyrrelser medfører, at hjemmesiden er utilgængelig for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, kan abonnenten kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, hvor hjemmesiden har været utilgængelig.

Abonnentens misligholdelse
Hvis man som abonnent misligholder sine forpligtelser, kan abonnementsaftalen hæves med umiddelbar virkning.

Ansvarsbegrænsning
Forlaget Æsop og 101-ODENSE er ikke i noget tilfælde overhovedet ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af abonnementet.

Oplysninger
For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

Personoplysningerne registreres hos 101-ODENSE og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Tredjemand
Oplysninger afgivet til www.hopombordspil.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.


Cookies
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com
På www.hopombordspil.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet, der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

 Al kontakt vedr. spillet/hjemmesiden skal ske til: 101-ODENSE - Bøllemosegyden 78 - 5491 Blommenslyst - 66 166 101 - CVR 25455703